48th Mahamoork Surender Dubey Kavi Sammelan, Jaipur

Date: 24 Feb 2018
Poets: Dr. Kirti Kale, Manohar Manoj, Latoori Latth, Yogendra Mudgil, Lokesh Mahakali, Rajkumar badal, P K Dhutt, Munna Battery, Hariom Pareekh, Dinesh Deshi Ghee, Gajendra Kaweraya, Shiv Toofan
Venue: Murad NagarTo Organize Kavi Sammelan for all type of events. Call our Kavi Sammelan Organizers Team @ 9868573612