Akhil Bhartiy Kavi Sammelan, gangaganj Lucknow

Date: 29 October 2017
Poets:Kamal Agney, Govind Ghazab, Ajay Pradhan, Shivtosh Sangharshi, Yogendra Pratap Singh, Sachin Sadharan, Umashankar Verma, Shiv Kishor Tiwari, BHopal Pagal, Roopa Pandy Satroopa, Pratibha Mishra, Roshni Verma, Yogesh Yogi, Saurabh Sahil, Jamuna Prasad
Venue : Shakuntala Gyan Vidya Mandir, Ganga Ganj Lucknow