Akhil Bhartiya Ganga Jaumini Mushaira Hathras

Date: 15 September 2017

Poets: Gopaldas Neeraj, Raj Charat Pratap Singh, Vinay Agrawal, Kunwar Jawed, Jalaal Mekas, Sagar Sood, Roshni, Mohan Montazir, Sunita Raina, Chetna Sharma, Rajender Vishwkarma, Nadeem Anwar, Moni Dehalvi, Meera Dikshit, Rubia Khan

Occasion : Dauji Mela

Organizers : Akhil Bhartiya Yuva Vaishya Ekta Parishad, Hathras

Venue: Hathras, Mela Ground