Akhil Bhartiya Kavi Sammelan Raipur

Poets :: Chirag Jain, Banshidhar Mishra, Dinesh Raguvanshi, Rajesh Jain , Surabha Jain,Anamika Jain
Venue :: Shri Zinakushal Suri Jain Dadawadi, M.G Road, Raipur
Date :: 6th April 2017