Akhil Bhartiya Kavi Sammelan, Vijaynagar, Ajmer

Date : 03 September 2017

Venue : Vijay Nagar, Ajmer, Rajasthan

Poets : Sanjay Shukla, Dinesh Deshee Ghee, Sumit Orchha, Pushpendra Pushp, Shailendra Shailu, Ankita Chingari, Rohit Jhannat, Gajendra Kaviya