Akhil Bhartiye Kavi Sammelan Rampur

Poets :: P.K Azad, Tusha Sharma, Sunhari Lal, Ashish “Anal”, Vishnu Saxena
Venue :: Lohiya Park, Rampur
Date :: 18th March 2017