Kavi Sammelan Bhopal

Poets :: Anjum Rahbar, Anu Sapan, Jagdish Solanki, Praveen Shukla, Sampat Saral Venue :: Lal Parade Maidan, Bhopal Date :: 29th

Read more