Kavi Sammelan Lucknow

Poets :: Ashok Nagar, Vineet Chauhan, Priyanka Rai, Mahesh Dubey, Pradeep Pawar, Rajanikant Venue :: Pandeyganj Lucknow Date :: 22th

Read more

Kavi Sammelan Lodi Road

Poets : Ashok Chakradhar, Baljeet Kaur Tanha, Sudeep Bhola, Kesar Dev Marwadi, Rajesh Chetan, Pratap Faujdar Venue : Shri Satya Sai Auditorium,

Read more