Bhiwani Sanskritik Manch Kavi Sammelan


Date : 8 August 2009

Presence : Dr madhav Kaushik

Occasion : Rajesh Chetan Kavya Puraskar

Organizers : Sanskritik Manch, Bhiwani

Poets : Chirag Jain, Baghi Chacha, Hanuman Prasad Agnimukh, Arun Mittal Adbhut, Kalam Bharti, Baljeet Kaur Tanha, Harminder Pal