Bihar Marwadi Hasya kavi sammelan

Poets :: Dinesh Raghuvanshi, Vinit Chouhan, Sudeep Bhola,
Venue :: Patana Bihar
Date :: 12th March 2017