Dainik Jagaran Kavi Sammelan, Hathras

Date : 8 September 2017

Venue : Dauji Mela Pandal, Hathras

Poets : Dr. Ashok Chakradhar, Shiv Om Ambar, Shambhu Shikhar, Sudeep Bhola,  Sabras Mursani, Sanjay Shukla, Anamika Ambar, Gaurav Chauhan, Ashok Charan, Dinesh Deshee Ghee, Mamta Varshneya, Pushpendra Joshi Pushp, Davendra Deekshit Shool, Pradeep Pandit

Occasion : Dauji Mela, Hathras

Organizers : Dainik Jagaran & Dauji Mela Committee