Dainik Jagaran / Patna

Poets : Chirag Jain (Delhi); Vyanjana Shukla (Lucknow); Shambhu Shikhar (Delhi); Charanjeet Charan (Faridabad); Sachin Agrawal (Aligarh) & Vineet Pandey (Delhi)