Dainik Jagran / Shahjahanpur

Poets : Chirag Jain (Delhi); Shambhu Shikhar (Delhi); Sarvesh Asthana (Lucknow); Pramod Tiwari (Kanpur); Faarukh Saral (Lakhimpur); Atul Jwala (Indore); Vyanjana Shukla (Lucknow); Suphalta Tripathi (Lucknow); Shabana Shabnam (Ujjain) and Prerna Thakrey (Neemach)