Dastak Nayi Peedhi Ki Kavi Sammelan

Date : 15 November 2009

Venue : Technia Auditorium, Rohini, New Delhi

Organizer : Rashtriya Kavi Sammelan

Occasion : Dastak Nayi Peedhi Ki, Triteeya Kavyotsava

Poets : Rajgopal Singh, Balvir Singh karun, Lakshmi Shankar Vajpeyee, Naresh Shandilya, Rajesh Chetan, Ritu Goel, Chirag Jain, Yusuf Bharadwaj, Harminder Pal