Election Sabha & Hasya Kavi Sammelan

Poets :: Shambhu Shikhar
Venue :: Lee Pacfic Benquet , Rohtak Road, Near Agrasen Badi, Metro Pillar-142, Punjabi Bagh, Delhi
Date :: 24th march 2017