GAIL India Hasya Kavi Sammelan, Pata, UP

Akhil Bhartiya Hasya Kavi Sammelan
Organisers : GAIL India LTD., Gail Gaon, Pata, Uttar Pradesh
Date : 15 Nov 2013
Poets : Arun Gemini, Chirag Jain, Vedprakash Ved, Shambhu Shikhar, Padma Shri Surendra Dubey, Surya Kumar Pandey, Suman Dubey