Gantantra Diwas Kavi Sammelan, Ahinsa Sthal, Delhi

Poets :: Chirag Jain, Shambhu Shikhar, Charanjeet, Padmini Sharma
Venue :: Ahimsa Sthal, New Delhi
Date :: 26 January 2017