Gazal Suro Ke Sath & Shayari Ke Rang Indore

Poets :: Dr. Rahat Indori
Venue :: Anand Mohan Mathur Sabhagar, Skim 54, Indore
Date :: 22th March 2017