Hasya Kavi on New Year eve 2016

FB_IMG_1451707011046 FB_IMG_1451707065714Date 31 Dec 2015
Venue M G Club, Hissar Hariyana
Poets : Chirag Jain
Arun Gemini
Jagbir Rathi
Shambhu Shikhar
Vedprakash Ved
Balbir Khichdi