Hasya Kavi Sammelan Bhopal

Poets :: Surender Sharma, Kirti Kale, Kunwar Bechain, Parmod Tiwari, Karnal B.P.Sharma, Ramesh Sharma, Alok Shirvastav, Dinesh Diggaj
Venue :: Bhopal
Date :: 4th April 2017