Hasya Kavi Sammelan in Rohtak Haryana

Event : Netaji Subhash Chand Bose Jayanti
Date : 23 Jan 2014
Venue : Community Centre, HUDA Sec-2, Rohtak, Haryana
Organizer : Kayakalp Nadi Vaidya
Poets : Chirag Jain, Charanjeet Charan, Rajbir Singh Krantikari, Yogesh Samdarshi, Yusuf Bharadwaj, Krishna Gopal Vidyarthi, Sudha Singh Shuddhi, Yogendra Maudgil, Chetan Anand.