Hasya Kavi Sammelan in Sonepat Jain Mandir

Occasion : Mahaveer Jayanti
Organiser : Jain Milan Sonepat Haryana
Venue : Shri Shantinath Digambar Jain Mandir, Gur Mandi, Sonepat
Date : 10 April 2014
Poets : Chirag Jain, Dr Praveen Shukla, Shambhu Shikhar, Rasik Gupta, Vinay Vinamra, Rasik Gupta