Hasya Kavi Sammelan Meerut

Poets :: Dinesh Raghuvanshi, Sarvesh Ashthana, Popular Meeruthi, shrikant Sharma, Mohan Muntazir, Prashant Agarwal, Aman Akshar, Monika Dehalvi
Venue :: MIET Group of Institutions
Date :: 17th March 2017