Hasya Kavi Sammelan, Mungeli

Date : 10 December 2016

Venue : Veer Shaheed Dhananjaya Singh Stadium, Mungeli

Occasion : Mungeli Vyapar Mela

Organizers : Stars Of Tomorrow Welfare Society, Mungeli

Poets : Govind Rathi, Mukesh gautam, Ramesh Vishvahar, Vibha Singh, Devendra Parihar, Dinesh Deshi Ghee, Kritarth Sahu