Hasya Kavi Sammelan of NGO Navchetna Manch

Dr Hari Om Panwar Rocked the Kavi Sammelan
Dr. Hari Om Panwar in Hasya Kavi Sammelan
Hariom Panwar, Surendra Sharma, Chirag Jain, Arun Gemini, Rahat Indori
Hasya Kavi Chirag Jain’s Poem got immense populerity in Hasya Kavi Sammelan
Hasya Kavi in Karnal
Hasya Kavi Sammelan was full of applause & Laughter in Karnal
Hasya Kavi Sammelan Booking
Hasya Kavi Surendra Sharma’s Anchoring was very lively
Hasya Kavi Sammelan Organizing
About 8000 people enjoyed Hasya Kavi Sammelan in Karnal
Hasya Kavi Surendra Sharma & Arun Gemini & Chirag Jain
Arun Gemini, Chirag Jain, Surendra Sharma, Mumtaz Naseem, Rahat Indori & Hari Om Panwar Thrilled
Surendra Sharma Hasya Kavi
Every flavour of poems was a part of Hasya Kavi Sammelan

Hasya Kavi Sammelan

Date : 26 October 2015

Venue : Kalidas Rangshala, Karnal

Organizer : Navchetna Manch, Karnal Haryana

Poets : Rahat Indori, Surendra Sharma, Dr Hariom Panwar, Arun Gemini, Chirag Jain & Mumtaz Naseem