Hasya Kavi Sammelan of NGO Navchetna Manch

Dr Hari Om Panwar Rocked the Kavi Sammelan

Dr. Hari Om Panwar in Hasya Kavi Sammelan

Hariom Panwar, Surendra Sharma, Chirag Jain, Arun Gemini, Rahat Indori

Hasya Kavi Chirag Jain’s Poem got immense populerity in Hasya Kavi Sammelan

Hasya Kavi in Karnal

Hasya Kavi Sammelan was full of applause & Laughter in Karnal

Hasya Kavi Sammelan Booking

Hasya Kavi Surendra Sharma’s Anchoring was very lively

Hasya Kavi Sammelan Organizing

About 8000 people enjoyed Hasya Kavi Sammelan in Karnal

Hasya Kavi Surendra Sharma & Arun Gemini & Chirag Jain

Arun Gemini, Chirag Jain, Surendra Sharma, Mumtaz Naseem, Rahat Indori & Hari Om Panwar Thrilled

Surendra Sharma Hasya Kavi

Every flavour of poems was a part of Hasya Kavi Sammelan

Hasya Kavi Sammelan
Date : 26 October 2015
Venue : Kalidas Rangshala, Karnal
Organizer : Navchetna Manch, Karnal Haryana
Poets : Rahat Indori, Surendra Sharma, Dr Hariom Panwar, Arun Gemini, Chirag Jain & Mumtaz Naseem