Hasya Kavitri Sammelan Delhi

Poets :: Dr. Kirti Kale, Dr. Mamta vaishnavi, Dr. Preeti Vishwas, Baljeet Kaur, Monika Delhvi, Kalam Bharti
Venue :: Shri Shidhi Vinayak Mandir (Near Rohni Court)
Date :: 16th March 2017