Hindi Academy Hasya Kavi Sammelan Delhi

Poets :: Deepak Gupta
Venue :: Main Park, Govind Puri, Near Gurwara Delhi
Date :: 9th Marach 2017