Hindi Academy Hasya kavi Sammelan, Chandra Nagar, Delhi

Hindi Academy Hasya kavi Sammelan, Chandra Nagar, Delhi

 

Poets :: Ras Bihari Gaud, Rajeev Raj, Manisha Shukla, Shashank Prabhakar
Venue :: Chandra Nagar, New Delhi
Date :: 06th March 2017