Hindu Nav Varsh Utsav & Hasya Kavi Sammelan

Poets :: Madan Mohan Samar, Santoshnand , Satyanarayan sattan, Praveen Shukla, Arjun Sisodiya, Mumtaz Nasem, Deepak Shukla
Venue :: Rangmahal Choraha, New Market, Bhopal, M.P
Date :: 29th March 2017