Holi Mangal Milan Samaroh Hasya kavi Sammelan

Poets :: Anil Agravanshi kavi, Yusuf Bhardwaj, Dinesh Raguvanshi, Deepak Sani
Venue :: B block, Near Hanuman Mandir, Sector -5, Rohini Delhi 85
Date :: 6th March 2017