Holi Milan Hasya Kavi Sammelan Faridabad

Poets :: Dinesh Raguvanshi, Ved Prakash Ved, Mamta Sharma, MasterMahender, Sunder Kataria, Ashok Chandravanshi
Venue :: Market Welfare Association (Regd)
Community Center, Sector-15, Faridabad
Date :: 10th March 2017