Holi Milan Sammelan Rajasthan Mitra Parishad

Poets :: Ashok Chakardhar, Virender Mehta, Pratap Faujdar, Sudeep Bhola, Kesar Dev Marwari, Baaljeet Kaur
Venue :: Jain Choti Dadavadi, South Ex-Part 2, New Delhi (near Ansal Plaza)
Date :: 19th March 2017