Holi Sadbhawan Utsav Kavi sammelan Mehta Farm

Poets :: Rajesh Chetan, Baljeet Kaur, Ashok Batra
Venue :: Mehta Farms
Date :: 8th March 2017