Holi Sneha Milan Hasya Kavi Sammelan Kolkata

Poets :: Kirti Kale, Anil Mishra Tejasva, Kailash Mandela Nandkishor, Ashok Sundrani, G.D Birla Sabhager
Venue :: South Kolkata Shri Jain Swetamber sabha
Date :: 29th March 2017