Janpath Samachar / Siliguri

Occasion : Holi

Organizers : Rangmanch & Bharat darpan

Date : 17 March 2013

Venue : Rangmanch Siligudi, Assam

Poets : Chirag Jain (Delhi), Shambhu Shikhar (Delhi), Ashok Sundarani (Satna), Waheguru Bhatiya, Sangya Tiwari (Varanasi), Rambabu (Dhaulpur), Archana Archan (Jabalpur)