Kavi Sammelan Gurgaon at Hindu Adhyatimik Seva Mela

Poets :: Laxmi Shankar Vajpai, Vineet Chauhan, Sudeep Bhola, Dinesh Raghuvanshi, Vipin Suneja, Sharav Bahraich, Yogendra Mudgil, Sundar Katariya
Venue :: Gurgaon, Haryana
Date :: 3 Feb 2017