Kavi Sammelan in memories of Alhar Bikaneri

17 मई 2012 को दिल्ली के LTG Theater में वरिष्ठ Hasya Kavi श्री Alhar Bikaneri जी की स्मृति में Virat Hasya Kavi Sammelan का आयोजन किया गया। इसमें Chirag Jain, Praveen Shukla, Savita Aseem, Suresh Neerav, Gemini Haryanvi, Halchal Haryanvi, Satyadev Haryanvi, Mohinder Sharma, Brijesh Dvivedim Lakshmishankar Vajpeyee, Mamta Kiran, J V Manisha, Shyam Sakha Shyam और Alok Bhandoriya ने काव्य पाठ किया।