Kavi Sammelan, Rampura

Date: 13 Jan 2018
Poets : Mohan Muntazir, Monika Dehlavi, Kavyashree Jain, Kamal Agney, Nirmal Saxena, Sultan Uldepuri, Surendra Jain, Manoj Mastana, Yogendra Sundriyal
Venue: Rampura Chaurasi Ghanta Mandir
Organizer: Swami Vivekanad Jayanti
 To Organize Kavi Sammelan for all type of events. Call our Kavi Sammelan Organizers Team @ 9868573612