Kavi Sammeln on Subhash Chand Bose Jayanti

Event : Netaji Subhash Chand Bose Jayanti

Date : 23 Jan 2014

Venue : Community Centre, HUDA Sec-2, Rohtak, Haryana

Organizer : Kayakalp Nadi Vaidya

Poets : Chirag Jain, Charanjeet Charan, Rajbir Singh Krantikari, Yogesh Samdarshi, Yusuf Bharadwaj, Krishna Gopal Vidyarthi, Sudha Singh Shuddhi, Yogendra Maudgil, Chetan Anand.