Lal Qila Kavi Sammelan 2017 New Delhi

Poets :: Anju Jain, Anu Sapan, Abhay Singh Nirbhik, Ashok Bhati, Adarsh Kumar Inqlab, Aashish Soni, Kamlesh Sharma, Kavia Kiran, Kavita Tivari, Dr. Kunvar Baichain, Kumar Manoj, Gunveer Rana, Pankaj Palash, Pankaj Prasoon, Praveen Shukl, Banaj Kumar Banaj, Banveer Singh Karun, Rachit Dikshit, Ramesh Muskan, Ramesh Raman, Rajender Rajan, Rav Agyat Shatru, Dr. Vaarija, Shambhu Shikhar, Dr. Shambhu Singh Manhar, Sampat Saral, Sudeep Bhola, Dr. Surender Dubey, Suresh Neerav, Sonrupa Vishal
Sanchalan :: Ram Bihari Gaur
Venue :: Lal Qila, New Delhi
Date :: 4 Feburary, 2017
Guests :: PM Sr. Arvind Kejrival, Sh. Manish Sisodia, Sh. Kapil Mishra, Maitriya Pushpa, Dr. Kumar Vishwas, Sh. Tahir Faraz