Maharaja Agrsen Jayanti Kavi Sammelan Ballabhgadh Haryana

Date: 23 September 2017
Poets: Dinesh raghuvanshi, Virendra Parwaz, Vineet Chauhan, Poonam Verma, Shanti Toofan, Rajesh Khushdil, Ashok Charan, Rambabu Sikarwar, Vinod Pal, Sundar Katariya, Pratibha shukla, Komal Vats
Venue : Agrwal College Tingaon Road, Ballabhgadh
Organizer : Agr Jagriti Manch