Maheshwari Mahila Mandal Hasya Kavi Sammelan Indore

Date : 13 March 2017

Venue : Maheshwari Vidhyalaya, chatibagh, Indore

Poets : Deepak Gupta, Vinit Pandey, Vinay Shukhla Vinamra, Sangeeta Saral, Saurabh Chatak, Laturi Latth

Occasion : Holi Milan Samaroh

Organizers : Shri Maheshwari Samaj Indore