Nohta Jain Kavi Sammelan

Date : 12 September 2017

Venue : Aadishwargiri, Nohata, Damoh, Madhya Pradesh

Poets : Sandeep Jain, Manish Tiwari, Suresh Saurabh, Ramesh Tiwari, Amarsingh Rajput, Manav Bajaj, Ganesh Rai, Kavita Chaubey, Narendra Arjariya

Occasion : Acharya Vidyasagar Swarn Sanyam Divas

Organizers : Sakal Jain Samaj, Atishay Kshetra Adishwargiri Samiti, Nohta, Damoh