Rajyasabha Kavi Sammelan

Hasya Kavi Sammelan in Parliament

 

Poets : Chirag Jain, Suresh Neerav, Shivkumar Bilgrami, Ritu Goel
Occassion : Rajyasabha Divas
Date : 3 Apr 2014