Rangarang Karyakram, Hindia Acadamy, jahangir Puri

Rangarang Karyakram Hasya Kavi Sammelan, Janahgir Puri

 

Poets :: Chirag Jain, Praveen Shukla, Sandeep Sharma, Pratibha Sharma, Suresh Avasthi
Venue :: Jahangir Puri, New Delhi
Date :: 28th February 2017