Sanskar Bharati Delhi-Prant Navrang Kavi Goshthi, Delhi

Date: 16 Jan 2018
Poets : Dr. Kirti Kale, Faiz Badayuni, Sandeep Shajar, Deepali Jain, Manoj Abodh, Jitendra Sukumar, Shwetabh Pathak, Tribhuvan Singh Bishth, Rajesh Bhansali
Venue: ITO Delhi
Organizer: Sanskar Bharati Delhi


 To Organize Kavi Sammelan for all type of events. Call our Kavi Sammelan Organizers Team @ 9868573612