Sham- E- Gazal Kavi Sammelan

Poets :: Rajesh Chetan, Naresh Shandliye, Sanjay Prabhkar, Satish Misra
Venue :: Sabhagaar Punjabi Rasoi, 351, Aggarwal Center Plaza, D.C. chowk, Sector-9, Rohni, Delhi
Date :: 18th March 2017