Shilp Mela Kavi Sammelan, Jhansi

Date: 7 Jan 2018
Poets : Pramod Tiwari, Dr. Shiv Om Ambar, Ompal Singh Nidar, Alok Srivastav, Rambabu Sikarvar, Kanhaiyaraj Byawra, Arjun Singh Chand, Sanjeev Dubey, Ankita Singh, Preeti Singh, Rajkumar Anjum
Muktakashi Manch, Jhansi
Venue: Pustak Mela, Ek Parmpara Jhansi