Surendra Dubey Akhil Bharatiya Kavi Sammela, Chhattisgadh

Date: 17 Dec 2017
Poets : Surendra Dubey, Rashi Pateria, Dinesh Deshi Ghee, Mukesh Chaturvedi, BanshidharMishra, Devendra Pareihar
Venue: Marwari Dharmshala Maidan, Baradar, Chhattisgadh
Marwari Yuva Manch