Hasya Kavi Sammelan Meerut

Poets :: Dinesh Raghuvanshi, Sarvesh Ashthana, Popular Meeruthi, Shrikant Sharma, Mohan Muntazir, Prashant Agrawal, Aman Akshar, Monika Dehalvi Venue ::

Read more

IIT Jodhpur Kavi Sammelan

Date: 23 Feburary 2017 Poets : Aman Akshar, Prashant Agrwal, Madhyam Saxena, Chandrshekhar Bhardwaj, Kartikey Shukla Venue : Main Stage

Read more